За София

СОФИЯ става столица в 1879 след приемането на Великотърновската Конституция. През 1990г. Градския съвет одобрява емблемата и мотото на града -
` Расте, но не старее`. През 1992г. Правителството избира 17-ти  септември  за ден на София.

Градът има красив център, който през последните години е реставриран с подкрепата на ЮНЕСКО и проекта `Красива България`. С термални извори в градския център, заобиколена от красива планина, с богато историческо наследство, събрано в музеите и църквите, столицата ни е предпочитана туристическа дестинация.