За България

БЪЛГАРИЯ  е разположена в Югоизточна Европа, заемаща източната част на Балканския полуостров. Територията на страната е 110 993 кв.км и по площ заема 15 място сред останалите европейски държави.